ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก คืออะไร อันตรายต่อชีวิตหรือไม่

ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก คืออะไร

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ควรรู้เกี่ยวกับอาการ ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก เนื่องจากมองภายนอกเหมือนการตั้งครรภ์ธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีทารกอยู่ในครรภ์ดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ต้น หรือปล่อยทิ้งไว้จนถึงระยะลุกลาม

ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ โดยทั่วไปเมื่ออสุจิผสมกับไข่จะกลายเป็นตัวอ่อนและรก แต่การตั้งครรภ์เเบบนี้จะไม่มีตัวอ่อน มีแต่รกกับถุงน้ำลักษณะคล้ายไข่ปลา จึงเรียกว่าครรภ์ไข่ปลาอุก โดยในครรภ์จะไม่มีทารกและไม่สามารถพัฒนาไปเป็นทารกได้ เป็นความผิดปกติภายในไข่ของคุณแม่ที่ไม่มีสารพันธุกรรม ทำให้เมื่อสเปิร์มเข้าไปผสมแล้วเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติไป กลายเป็นครรภ์ที่ไม่มีทารกแต่มีถุงน้ำจำนวนมากเกิดขึ้นนั่นเอง

สาเหตุของการเกิดการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ

ยังไม่ทราบแน่ชัด ครรภ์ไข่ปลาอุก ค่า hcg แต่มักพบในหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยหรืออายุมากไปเลย ได้แก่ ในการตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ความอันตรายของไข่ปลาอุกคือสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ พบ 1 ใน 5 หากกลายเป็นมะเร็งและได้รับการรักษาตั้งแต่ต้นมีโอกาสหายได้ 100% แต่ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาและปล่อยทิ้งไว้จนถึงระยะลุกลามจะทำให้รักษาได้ยาก

ทั้งนี้ ครรภ์ไข่ปลาอุกยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมดุลของโครโมโซมในไข่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • ครรภ์ไข่ปลาอุกอย่างเดียว คือภาวะเซลล์ที่ผิดปกติเจริญขึ้นมาทั้งหมด ไม่มีการเติบโตของตัวอ่อน
  • ครรภ์ไข่ปลาอุกร่วมกับการมีทารก คือภาวะเซลล์ที่ผิดปกติเจริญขึ้นมาพร้อมกับตัวอ่อนทารกซึ่งมีความผิดปกติ ครรภ์ไข่ปลาอุก hcg ส่งผลให้ตัวอ่อนไม่สามารถเติบโตได้ นอกจากนี้ ผู้ตั้งครรภ์ฝาแฝดก็อาจเกิดครรภ์ไข่ปลาอุกแต่พบได้ไม่บ่อยนัก โดยตัวอ่อนตัวหนึ่งจะเจริญขึ้นมาตามปกติ และตัวอ่อนอีกตัวกลายเป็นเนื้องอก เนื้องอกที่เจริญขึ้นมานั้นจะทำลายตัวอ่อนที่กำลังเติบโตเป็นทารกอย่างรวดเร็ว

อาการการ ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

ครรภ์ไข่ปลาอุก coggle จะปรากฏอาการคล้ายอาการเริ่มตั้งครรภ์ทั่วไป เช่น ประจำเดือนขาด หรือแพ้ท้อง ทั้งนี้ยังมีลักษณะอาการเหมือนภาวะแท้ง ผู้ตั้งครรภ์ส่วนมากมักเข้าใจผิดว่าอาการครรภ์ไข่ปลาอุกที่เกิดขึ้นเป็นอาการแท้ง โดยผู้ที่ประสบภาวะครรภ์ไข่ปลาอุกจะเกิดอาการ ดังนี้

  • เลือดออกจากช่องคลอดในช่วงเริ่มตั้งครรภ์ ซึ่งมักเริ่มเมื่ออายุครรภ์ได้ 4สัปดาห์ หรือช้าสุดเมื่ออายุครรภ์ 12สัปดาห์ โดยเลือดจะมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงแดงอ่อน บางครั้งอาจมีเนื้อเยื่อคล้ายองุ่นออกมาด้วย
  • ปวดท้องกะทันหัน และมดลูกขยายใหญ่มากกว่าปกติ ส่งผลให้ปวดบีบหรือถูกกดที่อุ้งเชิงกราน รวมทั้งมีอาการท้องบวม
  • คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง
  • อ่อนเพลีย เนื่องจากเลือดออกจากช่องคลอดมาก
  • ปรากฏอาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษ เช่น กังวลหรือเหนื่อยมาก หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ หรือเหงื่อออกมากเกินไป
  • เกิด อาการครรภ์เป็นพิษ ซึ่งทำให้ความดันโลหิตสูง และมีโปรตีนอยู่ในน้ำปัสสาวะ
  • ผู้ตั้งครรภ์ที่ประสบภาวะมะเร็งไข่ปลาอุก อาจเกิดอาการอื่นร่วมด้วย เช่น หายใจไม่สุด หรือไอเป็นเลือด เนื่องจากภาวะมะเร็งไข่ปลาอุก ลุกลามไปที่ปอดก่อนได้รับการวินิจฉัยโรค

ทั้งนี้ ผู้ตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกจากช่องคลอด ควรรีบพบแพทย์ เนื่องจากอาการดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับภาวะอันตรายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพครรภ์ ผู้ตั้งครรภ์ควรเข้ารับการอัลตราซาวด์และตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของอาการดังกล่าว

ส่วนผู้ตั้งครรภ์ที่เคยประสบ ท้องลม ครรภ์ ไข่ปลา อุก ควรพบแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวอีก การรักษาครรภ์ไข่ปลาอุก โดยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรอประมาณ 6เดือน – 1ปี ก่อนจะเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ ทั้งนี้ แพทย์จะอัลตราซาวด์ให้เร็วขึ้น เพื่อติดตามการรักษา รวมทั้งตรวจดูสุขภาพครรภ์โดยรวมว่าไม่เกิดความผิดปกติใดๆ ด้วยค่ะ