ฮอร์โมนHCG

ฮอร์โมนHCG คืออะไร สำคัญกับการตั้งครรภ์อย่างไร

ฮอร์โมนhcg คือที่ตรวจอะไร เกี่ยวอะไรกับคนท้อง?

ฮอร์โมนHCG หรือ Human chorionic gonadotropin ผู้หญิงหลายคนมักจะสงสัยว่า hcg คือที่ตรวจอะไร จริงๆเเล้วเป็นฮอร์โมนที่พบในเลือดและปัสสาวะของผู้หญิงตลอดการตั้งครรภ์ มักตรวจพบในเลือดได้ไม่นานหลังจากการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูก (ประมาณสามสัปดาห์ในรอบประจำเดือนสี่สัปดาห์) 1 ระดับที่เพิ่มขึ้นของเอชซีจีบอกร่างกายว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ นั่นเอง

เเล้วฮอร์โมนเฮสซีจีนี้ สำคัญอย่างไร

เมื่อตัวอ่อนก่อตัวขึ้น จะเริ่มสร้างฮอร์โมนเฮชซีจี ซึ่งใช้ในการผลิตฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่สำคัญอื่นๆ เช่นโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจน ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวและเพิ่มปริมาณเลือด จึงสามารถรับตัวอ่อนและป้อนอาหารหลังการฝังได้ ความสมดุลที่เหมาะสมของฮอร์โมนที่จำเป็นเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการตั้งครรภ์ที่แข็งแรงและเสริมพัฒนาการของลูกน้อยของคุณ

การทดสอบการตั้งครรภ์ สอดคล้องยังไงกับการตรวจฮอร์โมนนี้

การทดสอบการตั้งครรภ์ ด้วยตนเองโดยการทดสอบเอชซีจีในปัสสาวะ ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ระดับเอชซีจีที่ตรวจพบได้ควรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆสองวัน ฮอร์โมนจะตรวจพบได้ในปัสสาวะในช่วงเวลาของวันแรกของการขาดประจำเดือน เพื่อความแม่นยำสูงสุด ให้รอหลายวันหลังจากประจำเดือนขาดไปก่อนที่จะทำการทดสอบการตั้งครรภ์

ในการตั้งครรภ์ระยะแรก แพทย์อาจใช้การตรวจเลือดแบบใดแบบหนึ่งเพื่อตรวจระดับเอชซีจีในเลือด ที่พบมากที่สุดคือการตรวจเลือด hCG ในเชิงปริมาณ ซึ่งจะประเมินระดับฮอร์โมนในเลือดของผู้หญิง โดยรายงานการวัดค่าในหน่วยที่เรียกว่าหน่วยสากลของ hCG ต่อมิลลิลิตรของเลือด (mIU/mL)

ระดับ เอชซีจี อาจแตกต่างกันอย่างมากในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์กับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ค่า hcg คนไม่ท้อง จะอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 5 mIU/ml หมายความว่าค่า hcg คนไม่ท้อง และหากระดับฮอร์โมนสูงกว่า 25 mIU/ml แสดงว่าคุณกำลังตั้งครรภ์

ระดับเอชซีจี

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ระดับของฮอร์โมนเอชซีจี เป็นการตรวจของแพทย์ เเละสามารถบอกถึงภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการแท้งบุตร ผู้หญิงที่มีระดับเอชซีจีที่ต่ำ ค่า hcg ท้องลม อยู่ในช่วงสองถึงสามวันในไตรมาสแรกในการตรวจเลือด อาจจะเป็นทำให้เกิดภาวะแท้งบุตรได้เเละยังบอกภาวะเเทรกซ้อนการตั้งครรภ์อีกหลายอย่าง เช่น เลือดออกช่องคลอดระหว่างตั้งครรภ์

เอชซีจีที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ค่า hcg ขึ้น น้อย แต่ท้อง หรือลดลงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้การแท้งบุตรที่จะเกิดขึ้นได้

การลดระดับเอชซีจีในช่วงหลังของการตั้งครรภ์ เช่น ในไตรมาสที่ 2 และ 3 อาจไม่น่าเป็นห่วง แพทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจระดับเอชซีจีเชิงปริมาณต่อเนื่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความคืบหน้าของการตั้งครรภ์หลังไตรมาสแรก แม้ว่าระดับเอชซีจีอาจได้รับการทอสอบเป็นส่วนหนึ่ง ของการตรวจคัดกรองก่อนคลอดอัลฟา-เฟโตโปรตีน(AFP) ซึ่งสามารถตรวจความผิดปกติของบุตรภายในครรภ์ได้

เคล็ดลับในการตรวจเอชซีจี ด้วยตนเองที่ถูกต้อง

การตรวจหาระดับเอชซีจี หากคุณมีอาการประจำเดือนขาดประมาณ 1-2 อาทิตย์เเละมีอาการเเพ้ท้องร่วมด้วย สามารถตรวจหาฮอร์โมนการตั้งครรภ์ด้วยตนเองได้ทันที โดยการตรวจหาเอชซีจีด้วยตนเองที่เเม่นยำที่สุด คือ ตรวจช่วงฉี่เเรกของตอนเช้า เพราะระดับฮอร์โมนจะสูงเเละให้ผลที่เเม่นยำมาก โดยการทดสอบจากอุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภ์เเบบจุ่ม หรือหยด ฮอร์โมน hcg มีขายที่ไหน มีขายตามร้านขายยา เเละตรวจเอชซีจีที่คลินิคได้เช่นกัน

ชุดทดสอบตั้งท้อง

1. การทดสอบเอชซีจีเชิงปริมาณ

การตรวจเลือดเอชซีจีเชิงปริมาณสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาการแท้งบุตรในช่วงสองสามสัปดาห์แรกหลังการปฏิสนธิ การเปรียบเทียบระดับจากการตรวจเลือด hCG ในเชิงปริมาณสองครั้งเพื่อดูเวลาที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ hCG ในช่วงสองถึงสามวันหรือมากกว่านั้นสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าการตั้งครรภ์ hcg สูง แต่ไม่ท้อง ที่มีความคืบหน้าตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ 

2. การทดสอบเอชซีจีเชิงคุณภาพ

แพทย์อาจใช้การตรวจเลือดเอชซีจีเชิงคุณภาพ เนื่องจากระดับ hCG สูง เกินไป หลังจากการฝังตัวของตัวอ่อน การทดสอบนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีว่ากำลังตั้งครรภ์หรือไม่ นั่นเอง

ฮอร์โมนHCG เป็นหนึ่งในฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่สามารถบ่งบอกผลที่เเน่ชัดของการตั้งครรภ์ในผู้หญิงได้ เเละสามารถบ่งบอกถึงความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของบุตรในท้องได้ ซึ่งสามารถซื้อชุดทดสอบเอชซีจีมาทดสอบด้วยตนเอง หรือตรวจเลือดหาค่าเอชซีจีที่คลินิคหรือโรงพยาบาลได้ค่ะ สำหรับวันนี้ aboutmamy.com ต้องลาไปก่อน พบกับบทความดีเกี่ยวกับเเม่เเละลูกรักได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ